На сторінці Ви можете ознайомитися з сертифікатами відповідності продукціі Ukrsil та завантажити діючи загальні державні та галузеві будівельні норми.

 

 

Сертифікати відповідності продукціі Ukrsil

Для ознайомлення з документами і сертифікатами відповідності нашої продукції, переходьте за посиланнями.

 

Фарбувальні матеріали 

Фарба акрилова фасадна UKRSIL AP 35
Силікатна фарба Silpaint SP37
Фарба акрилова інтер'єрна UKRSIL AP 37
Грунтовка GRUNT GS-1

Гідроізоляційні засоби

Рідке скло натрієве UKRSIL BUD Na30
Захисне покриття для мінеральних поверхонь AQUASTOP

Зміцнення бетону

Просочення UKRSIL Lithium

Поняття та Види ДБН

ДБН — нормативні документи у галузі будівництва затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури.

ДБН А. Організаційно-методичні нормативи
ДБН Б. МІСТОБУДІВНІ норми
ДБН В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи. Технологія виробництва
ДБН Г. РЕКОМЕНДОВАНІ норми, Посібники
ДБН Д. КОШТОРИСНІ норми та правила

 

Загальні державні будівельні норми України

ДБН А.1.1-1:2009

Зміна № 1

Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення. Чинні з 01.01.2011 р.
На заміну ДБН А.1.1-1-93

ДБН А.1.1-94-2010

Зміна №1 ДБН А.1.1-94:2010  Поправка до Зміни №1

Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення. Чинний з 01.07.2013 р.
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва Чинні з 01.07.2008 р. На заміну СНиП 01.02.07-87

ДБН А.2.2-1-2003

Зміна № 1

Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Чинні з 01.04.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-1-95
Зміна № 1 чинна з 01.07.2010 р.

ДБН А.2.2-3:2014

Зміна № 1

Виправлення до Зміни № 1

Склад та зміст проектної документації на будівництво. Чинні з 01.10.2014 р. На заміну ДБН А.2.2-3:2012
Зміна № 1 чинна з 01.06.2018
ДБН А.2.2-14-2016 Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування Чинні з 01.07.2017 На заміну ДБН А.2.2-6-2008
ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва. Чинні з 01.01.2017 р. На заміну ДБН А.3.1-5-2009
ДБН А.3.1-9:2015 Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів. Чинні з 01.02.2017 р. На заміну ДБН А.3.1-9:2000
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Чинні з 01.04.2012 р. На заміну СНиП III-4-80*
ДБН А.2.2-3-2004  Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва Чинні з 20.01.2004

 

Перелик  ДБН

ДБН А. Організаційно-методичні нормативи

 1. ДБН А.1.1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення.
 2. ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1
 3. ДБН А.1.1-4-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ І БАЗОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПО СТАНДАРТИЗАЦІї ТА НОРМУВАННЮ
 4. ДБН А.1.1-73-2003. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
 5. ДБН А.1.1-94:2010. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення
 6. ДБН IV-11-1Р Система стандартизації та нормування в будівництві. Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування.
 7. ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва
  ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва
 8. ДБН А.2.2-1-2003. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
 9. ДБН А.2.2-2-96. ТЕХНІЧННЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ І ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
 10. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво
  ДБН А.2.2-3:2012. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
 11. ДБН А.2.2-4-2003. Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
 12. ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерух
 13. ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення (+всі зміни: №1-№5)
 14. Рішення N 9 НТР від 16.02.2001. Про внесення Змін N2 в ДБН А.2.3-1-99
 15. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва
  — ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва (+Зміна №1) (Укр. та Рос. вер.)
  — Посібник з розробки проектів організації будівництва і проектів виконання робіт (до ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва» ч.1 Технологічна та виконавча документація
 16. ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів
  — Посібник до ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
 17. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів
  ДБН А.3.1-9-2000. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання (+Зміна №1)
 18. ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення

ДБН Б. МІСТОБУДІВНІ норми

 1. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (+ всі Зміни)
 2. ДБН Б.1.1-4-2009. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обгрунтування
 3. ДБН Б.1.1-5:2007. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації
 4. ДБН Б.1.1-6:2007. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району
 5. ДБН Б.1.1-11:2011 Склад і зміст схем планування території Автономної Республіки Крим та областей України
 6. ДБН Б.1.1-13:2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях
 7. ДБН Б.1.1-14:2012 Склад та зміст детального плану території (чинний з 1.10.12)
 8. ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту
 9. ДБН Б.1.1-16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру
 10. ДБН Б.1-1-93. СМБД. Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
 11. ДБН Б.1-2-95. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України

 12. ДБН Б 2.2-1:2008 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій КЛАДОВИЩА, КРЕМАТОРІЇ ТА КОЛУМБАРІЇ НОРМИ ПРОЕКТУВАННЯ
 13. ДБН Б.2.2-2-2008. Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури
 14. ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» (чинний з 1.10.12)
 15. * ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»
 16. ДБН Б.2.4-1-94. Планування та забудова сільських поселень
 17. ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
 18. ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств

ДБН В. ТЕХНІЧНІ нормативні документи. Технологія виробництва

 1. ДБН 298-92 Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельных зданий
 2. ДБН 338-92 Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий
 3. ДБН В.1.1-1-94 Захист від небезпечних геологічних процесів. Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах.
 4. ДБН В.1.1-3-97. Інженерний захист територій, будинків іспоруд від зсувів та обвалів. Основні положення.
 5. ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах.
 6. ДБН В.1.1.7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Захист від пожежі
 7. ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України
 8. ДБН В.1.1-24:2009. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
 9. ДБН В.1.1-25-2009. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
 10. ДБН В.1.2-1-95 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЧИН АВАРІЙ (ОБВАЛЕНЬ) БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ЇХ ЧАСТИН ТА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
 11. ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування
 12. ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).
 13. ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів.
 14. ДБН В.1.2-6-2008. Механічний опір та стійкість. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд
 15. ДБН В.1.2-7:2008 Пожежна безпека. СНББ
 16. ДБН В.1.2-8-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд — БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 17. ДБН В.1.2-9-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд — Безпека експлуатації
 18. ДБН В.1.2-10-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
 19. ДБН В.1.2-11-2008. СНББ. Основні вимоги до будівель і споруд економія енергії
 20. ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
 21. ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
 22. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи
 23. ДБН В.1.3-2:2010. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві
 24. ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення
 25. ДБН В.1.4-0.02-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи
 26. ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
 27. Посібник до ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва
 28. ДБН В.1.4-2.04-97 СРББ. Радiацiйний контроль будiвельних матерiалiв та об’єктiв будiвництва
 29. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. у Word або ДБН В.2.1-10-2009. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування у PDF (з 01.07.2012 Зміна №2)
 30. ДБН В.2.2-1-95 Здания и сооружения. Здания и сооружения для животноводства
 31. ДБН В.2.2-2-2009. Теплиці та парники
 32. ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.
 33. ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
 34. ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. +Зміна №1
 35. ДБН В.2.2-7-98. Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
 36. ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Зміна N1
 37. ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення
 38. ДБН В.2.2-10-01. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения
  ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров’я
 39. ДБН В.2.2-11-02. Предприятия бытового обслуживания. Основные положения
 40. ДБН В.2.2-12-2003. Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
 41. ДБН В.2.2-13-2003. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди (українською мовою)
  ДБН В.2.2-13-2003. Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (на русском языке)
 42. ДБН В.2.2-14-2004. Будинки і споруди. Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними
 43. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки. Основні положення
 44. ДБН В.2.2-16-2005. Будинки і споруди. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
 45. ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення.
 46. ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення (Укр. та Рос. версія)
 47. ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы (Укр. та Рос. версія)
 48. ДБН В.2.2-23:2009. Будинки і споруди. Підприємства торгівлі (Укр. версія)
  ДБН В.2.2-23:2009. Здания и сооружения. Предприятия торговли (Рос. версія)
 49. ДБН В.2.2-24:2009. Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків
 50. ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)
 51. ДБН В.2.2-26:2010. Будинки і споруди. Суди
 52. ДБН В.2.2-28:2010. Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення
 53. * ДБН В.2.2-Х-20ХХ «Будинки і споруди. Будинки одноквартирні»
 54. ДБН В.2.3-4-2000. Автомобільні дороги. (Українською мовою)
  ДБН В.2.3-4-2000. Автомобильные дороги. (На русском языке)
 55. ДБН В.2.3-4:2007. Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування Частина II. Будівництво
 56. ДБН В.2.3-5-2001. Улицы и дороги населенных пунктов (РУС) ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів (УКР)
 57. ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування (УКР)
 58. ДБН В.2.3-6-2002. Мосты и трубы. Обследование и испытание (РУС)
 59. ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени
 60. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування
 61. ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
 62. ДБН В.2.3-16:2007 Сооружения транспорта. Нормы отведения земельных участков для строительства (реконструкции) автомобильных дорог.
 63. ДБН В.2.3-18:2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії Загальні вимоги до проектування.
 64. ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці коліїї 1520 мм. Норми проектування
 65. ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт
 66. ДВН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування
 67. ДБН В.2.3-26:2010. (Частина 1 та 2). Споруди транспорту. Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування
 68. ДБН В.2.4-1-99. Меліоративні системи та споруди.
 69. ДБН В.2.4-2-2005. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування.
 70. ДБН В.2.4-3:2010. Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки. Гідротехнічні споруди
 71. ДБН В.2.4-4:2010. Проектування. Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування
 72. ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 73. ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. ПОЖЕЖНА АВТОМАТИКА БУДИНКІВ І СПОРУД
 74. ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж.
 75. ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання
 76. ДБН В.2.5-22-2002. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з поліетиленових труб труб…
 77. ДБН В.2.5-23:2010. Інженерне обладнання будників і споруд. Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
  — російська версія ДБН В.2.5-23:2010
  — ДБН В.2.5-23-2003
 78. ДБН В.2.5-24:2012 «Електрична кабельна система опалення».
  ДБН В.2.5-24-2003. Інженерне обладнання будинків і споруд. ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ
 79. ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
 80. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення
 81. ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.
 82. ДБН В.2.5-41:2009. Газопроводи з поліетиленових труб. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 83. ДБН В.2.5-51:2010. Системи протипожежного захисту (змінено номер)
 84. ДБН В.2.5-56:2014. Системы противопожарной защиты
  ДБН В.2.5-56-2010. Системы противопожарной защиты
 85.  
 86. ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
 87. ДБН В.2.5-67:2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування
 88. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Основні положення проектування
 89. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Основні положення проектування
 90. ДБН В.2.6-6-95
 91. ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) + Анотація + всі зміни
 92. ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
 93. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель
 94. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
 95. ДБН В.2.6-ХХ:201Х Будівельна акустика
 96. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Основні положення. Бетонні та залізобетонні конструкції.
 97. *ДБН В.2.6-133:2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення
 98. ДБН В.2.6-135:2010
 99. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонні конструкції
 100. ДБН В.2.6-161:2010. Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції
 101. ДБН В.2.6-162:2010. Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції
 102. ДБН В.2.6-163:2010. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу
 103. ДБН В.2.6-165:2011. Алюмінієві конструкції. Основні положення
 104. ДБН В.2.7-31-95. Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію
 105. ДБН В.2.7-64-97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
 106. ДБН В.2.8-1-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінки їх технічного рівня
 107. ДБН В.2.8-2-95. Види випробувань. Порядок їх здійснення.
 108. ДБН В.2.8-3-95. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічна експлуатація будівельних машин
 109. ДБН В.2.8-4-96. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин
 110. ДБН В.2.8-5-96. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях.
 111. ДБН В.2.8-6-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентер та інструмент. Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
 112. ДБН В.2.8-7-96. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва.
 113. ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
 114. ДБН В.2.8-11-99. Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
 115. ДБН В.2.8-12-00. Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
 116. ДБН В.2.8-13-00. Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
 117. ДБН В.2.8-14-00. Правила зберігання будівельних машин
 118. ДБН В.2.9:20XX Інженерне обладнання будинків та споруд. Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво
 119. ДБН 363-92. Житлові будинки для осіб похилого віку сільської місцевості України
 120. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд
 121. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини
 122. ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт.
 123. ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації

ДБН Д. КОШТОРИСНІ норми та правила

ДБН Д.1.1-2-99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы
ДБН Д 2.2. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи — РЕКН
ДБН Д 2.3. Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування — РЕКНму
ДБН Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи — РЕКНр
ДБН Д 2.5. Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи — РЕКНР
ДБН Д 2.6. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи — РЕКНпн
ДБН Д 2.7. Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів — РЕКНЕМ

ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства + все изменения и дополнения.
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства.
ДБН Д.1.1-1-2000 Правила определения стоимости строительства — по состоянию на 19.03.2009
ДБН Д.1.1-2-99. Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы
ДБН Д.1.1-7-2000. Правила визначення вартості проектно-дослідницьких робіт для будівництва, здійснюваного на території України
ДБН Д.2.6-3-2000 Системы вентиляции
Зміни N 5 до ДБН Д.2.2-6-99 та ДБН Д.2.2-15-99